ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Οπως είναι γνωστό , η TROΠIDA σχεδιάζει και υλοποιεί πρωτότυπα  σχέδια των σκαφών της , με την υπογραφή  του ιδιοκτήτη της Παναγιώτη (Τάκη) Σαμαρτζή.Για διασφάλιση της πνευματικής ιδιοκτησίας των σχεδίων αυτών στις 5.3.18 καταθέσαμε αίτηση στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας  (ΟΒΙ) για κατοχύρωση  των σκαφών μας SAITA  και COSMIC39. Στις 3.10.2018  εκδόθηκε το Πιστοποιητικό  Καταχώρησης Σχεδίου με αριθμό 6004328 .

© 2024 Tropida

Web Design