ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΑΠΟΔΟΣΗΣ απο το e-ribbing.com

Για την δημιουργία του συγκριτικού αυτού πίνακα , χρησιμοποιήσαμε τις μετρήσεις απο τα τεστ που εχουν πραγματοποιηθεί απο το e-ribbing για σκάφη κατηγορίας απο 7-8 μετρα .

Τα σκάφη που χρησιμοποιήθηκαν για τα τεστ ανήκουν στην κατηγορία απο 30-34 πόδια . Οι συνθήκες της δοκιμής , καθως και τα τεχνικά στοιχεία μπορείτε να τα βρείτε και αναλυτικά στο e-ribbing .

© 2024 Tropida

Web Design